Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Кто по вашему мнению в большей мере должен заниматься воспитанием ребенка в 6-ой день недели?
Всего 122 человека
Голосование
В субботу вы хотели бы:
Всего 116 человек
Голосование
Каковы по вашему мнению причины употребления наркотиков?
Всего 85 человек
Голосование
По вашему мнению, Наркоман - это
Всего 114 человек
Голосование
Наркомания - одна из серьезнейших проблем белорусского общества, так ли это?
Всего 99 человек
Голосование
Ваше отношение к здоровью?
Всего 285 человек
Голосование
Какой у Вас самый любимый предмет?
Всего 620 человек
Голосование
Вам нравится наш сайт?
Всего 316 человек

Тэставыя заданні па паэме Янкі Купалы “Бандароўна”

Дата: 23 апреля в 11:02
Автор: Мороз Т. П.

Тэставыя заданні па паэме Янкі Купалы “Бандароўна”

1. Звярні ўвагу на колокасць раздзелаў у паэме, адкажы, якія з іх служаць:

 1. Экспазіцыяй
 2. Завязкай
 3. Эпілогам

2. Разгледзь яшчэ раз змест і структуру паэмы. Выдзелі той раздзел або раздзелы, якія можна лічыці кульмінацыяй у развіцці дзеяння.

3. Твор Янкі Купалы – вынік асваення і пераапрацоўкі трох варыянтаў народнай песні пра Бандароўну. Якое з прыведзеных азначэнняў песень найбольш падыходзіць да твора Купалы?

 1. Сямейна-бытавая
 2. Гістарычная песня
 3. Паэма-балада

4. Адзін ці некалькі канфліктаў ляжыць у аснове паэмы “Бандароўна”? назаві яго або іх.

 1. Адзін – сутычка Бандароўны і Патоцкага
 2. Некалькі

5. У якім стылі падаецца партрэт Бандароўны?

 1. У фалькларыстычна-рамантычным
 2. Гумарыстычным
 3. Дэталёва-рэалістычным

6. Выдзеліце тыя якасці гераіні, якія вы лічаце найважнейшымі ў яе вобліку і характары (не больш за 3)

 1. Ганарыстасць
 2. Незвычайную прыгажосць
 3. Чыстае сумленне
 4. Смеласць
 5. Дзявочую і чалавечую годнасць

7. За кошт якіх мастацкіх прыёмаў ствараецца ў паэме такі прывабны вобраз гераіні?

 1. Аўтарскай характарыстыкі
 2. Партрэта
 3. Дэталей паўсядзённага побыту
 4. Фактаў біяграфіі
 5. Выказванняў гераіні

8. Наколькі выразна ачуваюцца ў паэме аўтарскія адносіны да падзей і герояў? Пацвердзі адказ прыкладамі з раздзелаў твора.

 1. Вельмі выразна
 2. Не зусім выразна
 3. Наогул не адчуваецца

9. Сярод прыведзеных прыкладаў вобразнасці ў паэме (метафар, эпітэтаў, гіпербал) паспрабуй выдзеліць

        Варыянт І. Традыцыйныя народна-песенныя.

        Варыянт ІІ. Створаныя Янкам Купалам.

 1. Ясны дзень, ночка цёмная, белы грудзі
 2. Косы буйны, вецер крылаты, сонная зямліца
 3. Дзяўчыны-каліна, кроў чырвона, рута-мята
 4. Дзікі смех, бяда паганая, вясельная слава.

10. Адзнач прыкметы паэмы “Бандароўна” як рамантычнага твора.

 1. Гераізацыя гістарычнага мінулага
 2. Шырокае выкарыстанне фальклорных прыёмаў і сродкаў
 3. Праўдзівае адлюстраванне жыцця ў непрыдуманных, рэальных абставінах
 4. Характары герояў малююцца з дакладнасцю і індывідуалізацыяй
 5. Галоўныя героі кантрасна супастаўляюцца, яны – антыподы, увасабленне класава-супрацьлеглых страсцей.
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.